عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان

 

 

نشانی  

مشهد - بلوار نمایشگاه - بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی (میثاق) - میدان هفتم آذر - رفسنجانی 19 

کدپستی: 9184166759 - صندوق پستی: 134-91895

شماره تماس:      35008

شماره نمابر:        35225671     

مدیر داخلی:        35008 داخلی 508 

روابط عمومی:      35008 داخلی 520 و 521

 

         

                         مشارکت های مردمی:         35008 داخلی 512

                          نوبت دهی مشاوره :           35008 داخلی 200

                          نوبت دهی ام آر آی:           35008داخلی 715                      

                          پذیرش تصویر برداری:         35008 داخلی 405                      

                          پذیرش:                           35008 داخلی 531                      

 پست الکترونیکی:          Info@rroc.ir


 
 
 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید