آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد سلسه جلسات آموزشی با عنوان "مبانی پرتو درمانی با شدت متغییر (IMRT)" برای کارشناسان درمان در تاریخ های 16 الی 18 اسفند ماه جاری در محل سالن کنفرانس مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با هدف آشنایی بانوان همکار در مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) نسبت به سرطان هاي شايع زنان و روش هاي پیشگیری و غربالگری، جلسه ای در تاریخ دوشنبه 16 اسفند ماه جاری در محل سالن کنفرانس مرکز تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، کارگاه یکروزه بررسی مستقل دوز پرتو با همکاری فیزیک پزشکان حاضر در مرکز تخصصی رادیوتراپی و آنکولوژی رضا (ع) آغاز شد.
علامت تجاری انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد برای مدت 10 سال در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد سمیناری با عنوان "تازه های پولیپ های روده بزرگ" توسط دکتر کامران غفارزادگان پاتولوژیست بالینی و تشریحی در سالن کنفرانس مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوزی رضا (ع) برگزار شد....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید