آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد ظرف مدت زمان 3 ماهه اول سال جاری مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) میزبان 18122 نفر از هم میهنان و اتباع خارجی از سایر کشوره بوده است که در مجموع 45415 خدمت را به مراجعان ارائه نموده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، واحد آموزش و پژوهش مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) ظرف 2 سال در بازه زمانی سال 1394 تا 1396، بالغ بر 100 طرح تحقیقاتی را از دانشگاه های مختلف از جمله: علوم پزشکی مشهد 33 مورد، فردوسی مشهد 10 مورد، آزاد اسلامی مشهد 9 مورد و سایر دانشگاه ها 48 مورد پذیرفته است.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) با همکاری مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارگاهی با عنوان "IMRT در سرطان پروستات؛ کانتورینگ، طراحی درمان، دزیمتری و درمان" در مرکز برگزار می نماید.
به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، طی سال 1395 تعداد 3236 بیمار از خدمات واحد آموزش بیماران در مرکز استفاده نمودند.
تعداد 403 بیمار متشکل از 153 مرد و 250 زن در سال 1395 مهمان آسایشگاه انجمن بودند....در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید