كانال آپارات
بخش ها»کلینیک ها» کلینیک روانشناسی

كلينيك روان شناسي

امروزه در بيمارستان و مراكز پزشكي پيشرفته علاوه بر درمان هاي پزشكي بيماران، جنبه هاي روان شناختي آنان نيز مورد توجه قرار مي گيرد. برهمين اساس در مركز انكولوژي رضا (ع) نيز با هدف درمان مشكلات روان شناختي بيماران و كمك به افزايش كيفيت زندگي آنان ، مركز تخصصي مشاوره و خدمات روان شناختي رضا (ع) فعال شده است. اميد است با توكل به خداوند متعال و بهره گيري از نيروهاي متخصص و متعهد اين مركز بتواند خدمات شايسته اي را به بيماران و مراجعين محترم ارائه نمايد.
همكاران كلينيك
 
دكتر حميد فراحتي
متخصص اعصاب و روان
مليكا قهرمان زاده
دانشجوي دكتري روانشناسي سلامت
فريده صادقي مقدم
كارشناس ارشد روانشناسي باليني
ليلي رحمان زاده
كارشناس ارشد روانشناسي باليني
خدمات زير در مركز تخصصي مشاوره و روان درماني رضا(ع) ارایه مي گردد:
مطالعات نشان مي دهد كه اغلب بيماران مبتلا به سرطان از اختلالات روان شناختي مانند اضطراب , افسردگي ,احساس نا اميدي وخشم پنهان در رنج هستند. اين احساسات ناخوشايند ضمن تداخل در روند بهبودي بيماري , اغلب منجر به كاهش كيفيت زندگي آنان نيز مي گردد. جلسات روان درماني فردي به اين بيماران كمك مي كند كه احساسات ناخوشايند خويش را شناسايي ومديريت كنند و افكار منفي و مزاحم خود را اصلاح نمايند.
بيماري سرطان اغلب به عنوان يك عامل فشار زا نه تنها فرد بيمار را دچار مشكلات روان شناختي مي كند بلكه كل سيستم خانواده تحت تاثير اين عامل استرس زا قرار مي گيرد. نگراني اعضاي خانواده از سير بيماري و فرايند درمان و مشكلات شغلي و اقتصادي كه ممكن است ناشي از بيماري سرطان باشد اغلب روند فعاليت معمول خانواده ها را مختل مي سازد.خدمات تخصصي روان شناختي به این بيماران وخانواده هاي آنها در ايجاد آرامش و كاركرد طبيعي خانواده مي تواند كمك نمايد
انسان موجودي اجتماعي است وتحت تاثير كنش متقابل با افراد ديگر است. رفتارها و احساسات افراد باعث ايجاد كنش متقابل در فرد ديگري مي شود. انسان ها در گروه ها چيزهاي زيادي را مي آموزند. گروه درماني از درمان هاي رايج روان شناختي در بيماران مبتلا به سرطان است.در گروه فرد مي آموزد تا چگونه احساسات وهيجانات خود را ابراز كند وآنها را مديريت وكنترل نمايد. همچنين افراد مي آموزند كه چگونه مي توانند با استرس هاي ناشي از بيماري سرطان سازگار شوند و افكار و ايده هاي خود را ارتقا دهند و معناي جديدي از زندگي پيداكنند.گروه درماني در ايجاد آرامش و حل تعارضات رواني بيماران مبتلا به سرطان مي تواند بسيار مفيد باشد.
زندگي در دنياي امروز از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. انسان براي زندگي بهتر نيازمند فراگيري مهارت هاي تخصصي است. آموزش مهارت هاي زندگي , مديريت استرس , كنترل هيجانات , ارتباط موثر و ساير برنامه هاي آموزشي مي تواند در روند بهبودي و افزايش كيفيت زندگي بيماان مبتلا به سرطان موثر باشد.
علاوه بر مشاوره و در مان هاي روان شناختي بسياري از بيماران مبتلا به سرطان ممكن است براي كاهش نشانه هاي عصب – روان شناختی ناشي از بيماري سرطان , نيازمند استفاده از داروهاي روان پزشكي باشند. دارودرماني با بيماران سرطاني بايد زير نظر متخصصين اعصاب وروان و روانپزشكان مجرب صورت پذيرد.استفاده از داروهاي روان پزشكي مي تواند به بهبود مشكلات روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان كمك نمايد.


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید