معرفی» هیات مدیره

 

هيات مديره
 
غلام رضا بهزاديان
رئيس هيات مديره
حميد مستشاري
نائب رئيس هيات مديره
اصغر افراسيابي گرگاني
مدير عامل
احمد كمال الديني
خزانه دار
 
ذبيح الله دانشور
عضو هيات مديره
دكتر غلام حسين نوفرستي
عضو هيات مديره
محمدرضا حسن زاده ملكي
عضو هيات مديره
فرامرز يغمايي
عضو هيات مديره
 
دكتر علي رضا وارسته
عضو هيات مديره
سيد احمد سادات مادرشاهي
عضو هيات مديره
بهروز دانشور
عضو هيات مديره
موسسه حسابداري رايمند امين
بازرس اصلي
 
سعيد عرفاني
بارزس علي البدل


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید