معرفی» هیات امنا

هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا انجمن سال 1394

خانم دکتر فاطمه حقیقت آقای حاج جلال حاجی زاده آقای حاج غلامرضا بهزادیان
آقای مهندس علی ناظران خانم صدیقه ابراهیمی بزاز آقای مهندس حمید مستشاری
آقای مهندس رضا حمیدی آقای دکتر سید محمدجواد پریزاده آقای حاج احمد کمال الدینی
آقای محمد حسین مقیدی خانم میترا تکلو آقای مهندس اصغر افراسیابی گرگانی
آقای حاج هاشم شگفتی آقای مصطفی اعتماد هروی آقای مهندس فرامرز یغمایی
آقای مهندس حمید هاشم نیا آقای مجتبی طاهری ثانی آقای حاج ذبیح ا... دانشور علیزادگان
آقای دکتر علیرضا وارسته خانم اقدس صادقی آقای دکتر غلامحسین نوفرستی
آقای مهندس احمد کامران زاده آقای حسن سمرقندی خراسانی آقای حاج محمدرضا حسین زاده ملکی
آقای مهندس امیر عباس مستشاری آقای مهندس بهزادیان آقای دکتر محمد خیامی
آقای مهندس بهروز دانشور علیزادگان آقای مهندس حمیدرضا رحمانی آقای مهندس سید احمد سادات مادرشاهی

 

 

 

 

 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید