كانال آپارات
معرفی» هیات امنا

هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا انجمن سال 1396

خانم دکتر فاطمه حقیقت آقای حاج جلال حاجی زاده آقای حاج غلامرضا بهزادیان
آقای مهندس علی ناظران خانم صدیقه ابراهیمی بزاز آقای مهندس حمید مستشاری
آقای مهندس رضا حمیدی آقای دکتر سید محمدجواد پریزاده آقای حاج احمد کمال الدینی
آقای محمد حسین مقیدی خانم میترا تکلو آقای مهندس اصغر افراسیابی گرگانی
آقای حاج هاشم شگفتی آقای مصطفی اعتماد هروی آقای مهندس فرامرز یغمایی
آقای دکتر علیرضا وارسته آقای مجتبی طاهری ثانی آقای حاج ذبیح ا... دانشور علیزادگان
آقای مهندس احمد کامران زاده خانم اقدس صادقی آقای دکتر غلامحسین نوفرستی
آقای مهندس امیرعباس مستشاری آقای حسن سمرقندی خراسانی آقای حاج محمدرضا حسین زاده ملکی
آقای مهندس بهروز دانشور علی زادگان آقای مهندس علی بهزادیان آقای دکتر محمد خیامی
  آقای مهندس فرشید رحمانی آقای مهندس سید احمد سادات مادرشاهی

 

 

 

 

 
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید