راهنمای مراجعین» ساعات کاری بخش ها و واحدها

ساعت کاری بخش ها

شیفت صبح: 07:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی 20:30
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
برای آشنایی با بخش شیمی درمانی به این آدرسhttps://www.aparat.com/v/AbpK0مراجعه کنید
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ساعت فوق تخصص گوارش و کبد ایام هفته
08:00 الی 10:00 دکتر حمیرا امتی 11:00 الی 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني شنبه
___ ___ 10:00 الی 14:00 دكتر عبدالرسول حياتبخش یکشنبه
09:30 الی 11:00 دکتر قدرت اله سلطانی 08:00 الی 10:00 دکتر الهام مختاری امیرمجدی دوشنبه
___ ___ 08:00 الي 13:30 دكتر عبدالرسول حياتبخش سه شنبه
09:00 الی 11:00 دکتر مهدی زردادی 08:30 الی 12:00 دکتر افضل آقایی چهارشنبه
11:00 الي 14:00 دكتر قدرت اله سلطاني 08:00 الی 13:30 دكتر عبدالرسول حيات بخش پنج شنبه
  ساعت
ماموگرافی از ساعت 8:00 الی 19:30
رادیولوژی از ساعت 8:00 الی 19:30
سونوگرافی صبح: از ساعت 8:15 الی 10:15 (نوبت دهی به صورت حضوری)
سونوگرافی عصر: از ساعت 16:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت تلفنی نیز صورت می گیرد)
سی تی اسکن از ساعت 8:00 الی 19:30 (نوبت دهی به صورت حضوری)
ام آر آي ساعت كاري از 07:30 الي 24:00
عصر صبح صبح ــــــ
17:30 الی 19:30 09:00 الی 12:00 08:00 الی 08:45 روزهای هفته
خانم فاضلی ـــــ خانم فاضلی شنبه
خانم جمالی نژاد ــــــ خانم فاضلی یکشنبه

خانم جمالی نژاد
خانم جمالی نژاد خانم فاضلی دوشنبه
خانم فاضلي ـــــ خانم فاضلی سه شنبه
خانم فاضلی ـــــــ خانم فاضلی چهارشنبه
---- خانم جمالی نژاد ـــــ پنج شنبه
یکشنبه ایام هفته
10:00 الی 12:00 خانم دکتر جوان
روزهای زوج : 16:00 الی 18:00
برای گرفتن نوبت با شما 35234520 تماس حاصل فرمایید.
برای گرفتن وقت قبلی مشاوره از ساعت 8:00 الی 14:30 با شماره 35234520 تماس حاصل فرمایید.
خانم قهرمان زاده
14:00 الي 18:00
خانم قهرمان زاده
10:00 الي 14:00
شنبه
خانم صادقی مقدم
12:00 الي 18:00
خانم رحمان زاده
09:30 الي 13:00
يكشنبه
خانم قهرمان زاده 14:00 الي 18:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 14:00 دوشنبه
خانم صادقی مقدم 12:00 الي 18:00 خانم رحمن زاده 09:30 الي 13:00 سه شنبه
خانم صادقی مقدم 14:00 الي 18:00 خانم قهرمان زاده 10:00 الي 13:30 چهارشنبه
ـــــــ خانم رحمان زاده 09:30 الي 13:00 پنجشنبه
شیفت صبح: 07:30 الی 13:30
شیفت عصر: 13:30 الی 19:30
شیفت صبح: 09:00 الی 13:30
شیفت عصر: 14:00 الی19:30
شیفت صبح: 08:30 الی 13:00
شیفت عصر: 14:00 الی19:30(روزهای پنجشنبه تا ساعت 16:00)
از ساعت 07:30 الی 14:30


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید