عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
راهنمای مراجعین» معرفی پزشکان

 

 معرفی پزشکان
 
دکتر فاطمه ورشویی
 
دکتر رهام سالک
 
دکتر امیر امیرآبادی
 
دکتر نرگس بیات مختاری
 
 
دکتر کاظم انوری
 
 دکتر فاطمه همایی
 
دکتر غلامحسین نوفرستی
 
دکتر یاشا مخدومی
 
 
 دکتر مرجانه میرصدرایی
 
 دکتر رضا پرتویی
 
 دکتر مهدیه دیانی
 
 دکتر آرمین سعیدی
 
 
 دکتر علی تقی زاده کرمانی
 
 دکتر مهدی سیلانیان طوسی
 
 دکتر فاطمه نصرتی
 
 دکتر سیاوش زاهد انارکی
 


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید