دپارتمان آموزش و پژوهش»اعضا»سایر اعضا» مسئول تحقیق و توسعه رادیوتراپی

مسئول تحقیق و توسعه در رادیوتراپی:

سارا عبدالهی

 

شماره تماس:

پست الکترونیکی

مدیریت تحقیق و توسعه در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) در زیر شاخه کمیته آموزش و پژوهش، هدایتگر چرخه رادیوتراپی به سمت تکنیک های درمانی پیشرفته تر و موثرتر است

 

  • وظایف:

 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید