مسئول پژوهش

حجت خليلي (PhD سلولي و مولكولي)

 

شماره تماس:

پست الکترونیکی:

كليه وظايف مسئول واحد پژوهش زير نظر مدير دپارتمان آموزش و پژوهش انجام مي گيرد و مسئول آموزش موظف به ارائه گزارشات منظم در مورد كليه امور محوله به مدير دپارتمان مي باشد.

 

  • وظایف:

 
 
ثبت سرطان
طرح های تحقیقاتی
همایش ها و کنگره ها
 
 
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید