هیات مدیره

حمید مستشاری
رئیس هیات مدیره
غلامحسین نوفرستی
نائب رئیس هیات مدیره
اصغر افراسیابی
مدیرعامل
احمد کمال الدینی
خزانه دار
فرامرز یغمایی
منشی
علیرضا وارسته
عضو هیات مدیره
علی بهزادیان
عضو هیات مدیره
محمد رضا حسین زاده ملکی
عضو هیات مدیره
سید احمد سادات مادرشاهی
عضو هیات مدیره
فرشید رحمانی
عضو علی البدل
فاطمه حقیقت
عضو علی البدل
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید