ثبت سرطان
ثبت سرطان: بخش ثبت سرطان به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه آموزش و پژوهش مرکز، از ابتدای سال 1396 با ثبت دقیق مشخصات در جهت نیل به بهبود برنامه های کنترل سرطان و در نهایت افزایش میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان مشغول فعالیت است.
مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) روزانه میزبان با 700 نفر مراجعه کننده و ارائه قریب به 2100 خدمت، به عنوان بزرگ ترین و مجهز ترین مرکز رادیوتراپی کشور مشغول فعالیت است. این درحالی است که علاوه بر تعداد بیماران مرکز، روزانه به طور متوسط 10 بیمار جدید نیز تشکیل پرونده داده و مراحل درمان خویش را آغاز می کنند. آمار 3524 تشکیل پرونده بیمار در سال 1396 موید این نکته است.
افزایش دانش در خصوص علل سرطان مستلزم وجود داده های مناسب در خصوص سرطان ها است. حتی پس از درمان، به داده های مرتبط با سرطان بر ای پیگیری بیماران نیاز است. برنامه ثبت سرطان قادر است چنین داده هایی را فراهم آورد، از این روی این برنامه ها ابزارهای بسیار با ارزشی برای پیشگیری، درمان، کنترل و پژوهش در خصوص بیماری سرطان محسوب می شود. به طور خلاصه اهمیت ثبت سرطان در این حقیقت نهفته است که این برنامه ها داده های کامل و دقیقی گردآوری می کند که می توان از آن ها در کنترل، شناسایی و درمان سرطان استفاده نمود.
از مهم ترين اقدامات انجام شده در اين واحد مي توان به طراحي نرم افزار ثبت سرطان و پيگيري بيماران اشاره نمود. در اين نرم افزار جزئي ترين اطلاعات مربوط به نوع بيماري به همراه سابقه ساير بيماري ها، سبك زندگي و هرگونه اطلاعات درماني مرتبط با بيمار ثبت مي شود. از سوي ديگر با كمك اين نرم افزار مي توان اطلاعات ثبت شده تمامي بيماران را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و نتايج به دست آمده را در بهبود روند درماني، كيفيت زندگي بيماران و همچنين بهبود پروتكل هاي تشخيصي به كار گرفت.
 
شش ماه اول 1397
سال 1396
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید