عضو رسمی اتحادیه بین المللی سرطان
معرفی» ارزش های سازمان

ارزش های سازمان

 • احترام به بيمار
 • رعايت حقوق بيمار
 • رضايت بيمار
 • رعايت اخلاق حرفه اي
 • رعایت اصول وجدان سازمانی
 • وجدان کاری و انضباط شغلی
 • مسئوليت پذيري شغلي
 • روحيه كار گروهي و احترام متقابل کارکنان
 • ارايه خدمات با كيفيت
 • صداقت علمي حرفه اي
 • فرايند محوري
 • جلب اعتماد گروه هاي خير
 • جلب رضایت مندی جامعه پزشکی با هدف تضمین کیفیت درمان
 • صیانت و حفاظت از محیط زیست

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید